Chloe Liese

Chloe Liese schrijft vanuit haar overtuiging dat iedereen een liefdesverhaal verdient. Haar verhalen zitten vol humor, warmte en pikante scènes, en gaan vaak over neurodiverse personages. Als volwassene werd bij haar een autismespectrumstoornis (ASS) vastgesteld. Ze is een fanatieke supporter van #ownvoices.